Valkuilen bij een sollicitatiegesprek

  • Te laat komen.
  • Onvoldoende interesse tonen.
  • Zet het geluid van je GSM af en laat hem ook in je zakken.
  • Laat je niet vangen en ga niet onnodig in discussie met de interviewer, maar geef wel jouw mening.
  • Je motivatie vanuit eigenbelang benoemen.
  • Weet steeds een verklaring te geven voor de zwakke plakken in je CV.
  • Wees niet te bescheiden.
  • Wees open en communicatief.
  • Geef geen kritiek op vorige werkgevers.
  • Laat ruimte voor een eventuele loonsonderhandeling.