Lean support

Binnen McFleming hebben we ook een speciale afdeling inzake het verbeteren en in beeld brengen van de bedrijfsresultaten:

  • Opstellen KPI’s
  • Ontwikkelen van een visueel dashboard
  • Implementatie Lean principes
  • Volledige screening en optimalisering van Uw bedrijf

Opstellen KPI’s

Key Performance Indicators zijn onontbeerlijk in elk bedrijf de dag van vandaag. Het geeft U dagelijks een beeld van het reilen en zeilen binnen Uw bedrijf. Volgens het pricipe meten is weten is dit de basis voor elk bedrijf om te groeien en op een efficiënte wijze bestuurd te worden.

Ontwikkelen van een visueel Dashboard

Het Dashboard geeft het managementteam of leidinggevende het overzicht om de juiste beslissingen te nemen en eventuele toekomstige problemen voortijdig te dedecteren. In het dashboard zitten alle KPI’s vervat op een visuele wijze. Daarboven zal het ook iedere afdelingsverantwoordelijke motiveren om zijn cijfers te behalen en te verbeteren daar het zichtbaar is voor het hele management.  Mindere cijfers zullen steeds in vraag worden gesteld en een aantal randfenomenen zullen ook duidelijk zichtbaar worden. Dit zal leiden tot een bewustwording binnen Uw onderneming en de verantwoordelijken zullen aan het denken gezet worden om de resultaten te optimaliseren.

Implementatie van Lean Principes

Lean is een breed begrip en er zijn veel benamingen en systemen, maar het is belangrijk dat elk lean principe geïmplementeerd wordt op maat van Uw bedrijf en doorheen de ganse organisatie:

  • 5S: Standaardiseer de werkplekken. Zorg voor orde en netheid op de werplek. Dit bespaart tijd en en het onnodig zoeken achter dingen. Bovendien kunnen nieuwe medewerkers sneller ingeschakeld worden in het arbeidsproces en voorkom je arbeidsongevallen.
  • SMED: Reduceer de omsteltijden van machines en verhoog Uw produktiecapaciteit.
  • 8D KAIZEN: Een gestructureerd systeem om problemen op een definitive wijze aan te pakken. De basis van 8D Kaizen is gestoeld op de befaamde PDCA cirkel: Plan, Do, Check, Act. Vaak ook toegepast bij deelprojecten die deel uitmaken van een groter geheel. Hierdoor wordt een groter probleem opgedeeld in kleinere stukken waardoor het beter beheersbaar zal worden.
  • LEAN SIX SIGMA: Dit is gericht werken op een continue verbetering van de bedrijfsprocessen. Het vereist meestal een totale omschakeling van de bestaande denk en werkwijzen binnen een bedrijf.
  • TPM: Total Productivity Management spitst zich voornamelijk toe op het technisch aspect of onderhoudsmanagement van het machinepark om alzo een optimalisatie van van de machinebeschikbaarheid te verkrijgen.
  • JIT, TQM, QRM, CTQ, VOC, RASCI, SIPOC, ….

Volledige screening en optimalisering van Uw bedrijf

Dit is natuurlijk waar wij het liefst mee bezig zijn. We bekijken als buitenstaander Uw bedrijf van A tot Z. We nemen deel aan meetings en observeren, kijken waar Uw bedrijf nood aan heeft en via welke methodiek we de gestelde doelstellingen het best kunnen bereiken. We gaan op zoek naar wat er beter kan, of dit nu het aankoopproces, de technische of produktieafdeling, de administratie of logistiek is. Dit zijn meestal langlopende projecten, maar Return on investment is gegarandeerd. Deze projecten zijn voor ons een even grote uitdaging als voor de zaakvoerder zelf.

Vragen of interesse in deze dienstverlening?

Contact voor Bedrijven: